Partnerský horoskop podle data narození

Partnerský horoskop lásky

Rozsah vypracování horoskopu: přibližně 13 až 15 stránek A4

Partnerský horoskop 2018 standard obsahuje:

Radix - horoskop v grafické podobě pro první osobu
Výklad určen první osobě
Polohy planet
Polohy domů
Aspekty planet druhé osoby s planetami první osoby

Kategorie: partnerské horoskopy, Partnerský horoskop standard

Partnerský horoskop popisuje zejména v jakých vzájemných aspektech jsou planety obou zúčastněných osob a v kterém domě první osoby jsou umístěny planety osoby druhé. Výkladem horoskopu je, jak se druhá osoba hodí k osobě první. Planety druhé osoby jsou v horoskopu vykresleny na jeho vnějším okraji.

Osobní horoskop podle data narození

Osobní horoskop

Rozsah vypracování horoskopu: přibližně 13 až 15 stránek A4

Osobní horoskop standard 2018 obsahuje:

Radix - horoskop v grafické podobě
Přehled dominantních rysů
Výklady planet ve znameních
Výklady planet v domech
Výklady domů ve znameních
Polohy planet
Polohy domů
Polohy stálic
Kategorie: osobní horoskopy, Osobní horoskop standard

Partnerský horoskop podle data narození nadstandard

Partnerský horoskop lásky nadstandard

Rozsah vypracování horoskopu: přibližně 26 až 30 stránek A4

Radix - horoskop v grafické podobě pro první osobu
Radix - horoskop v grafické podobě pro druhou osobu
Výklad určen první osobě
Výklad určen druhé osobě
Polohy planet
Polohy domů
Aspekty planet druhé osoby s planetami první osoby
Aspekty planet první osoby s planetami druhé osoby

Kategorie: partnerské horoskopy 2018, Partnerský horoskop nadstandard 2018

Partnerský horoskop v nadstandardním zpracování je sestaven ze dvou partnerských horoskopů. Popisuje zejména v jakých vzájemných aspektech jsou planety obou zúčastněných osob a v kterých domech mají navzájem umístěné planety. Výkladem prvního horoskopu je, jak se druhá osoba hodí k osobě první a výkladem druhého horoskopu je, jak se první osoba hodí k osobě druhé.

Osobní horoskop podle data narození nadstandard

Partnerský horoskop lásky nadstandard

Rozsah vypracování horoskopu: přibližně 26 až 30 stránek A4

Osobní horoskop nadstandard obsahuje:

Radix - horoskop v grafické podobě
Přehled dominantních rysů
Výklady planet ve znameních
Výklady planet v domech
Výklady domů ve znameních
Výklady aspektů
Polohy planet
Polohy domů
Polohy citlivých bodů
Polohy stálic
Aspekty

Kategorie: osobní horoskopy 2018, Osobní horoskop nadstandard 2018