Osobní horoskop zdarma - ukázka


Dominantní rysy


Typ s vyrovnaným podílem extrovertních a introvertních rysů.


Slunce v 8. domě


Seberealizace na základě těsných partnerských vztahů. Člověk intenzivních prožitků, silných regeneračních schopností, obvykle silně sexuálně zaměřený. Snadno překonává krizové situace.


Slunce v Býku


Člověk vytrvalý, trpělivý, rozhodný, oddaný, konzervativní, stálý, klidný, praktický. Může však být i panovačný a zištný, umíněný, podléhající ostatním lidem. Peníze a majetek jsou pro tohoto člověka důležité, touha po finančním zajištění. Menší pochopení pro duchovní problematiku. Mívá řečnické i umělecké nadání (hudba, zpěv). Své uplatnění nachází zejména v zemědělství, stavitelství, ekonomice či bankéřství.


ASC ve Váhách


Člověk vyrovnaný, mírný, zdvořilý, laskavý, který nemá rád nepříjemnosti a spory, v myšlení samostatný. Má dobrou intuici a radost ze života. Je impulsivní, rychle se však uklidní. Může být ale i neopatrný, nedbalý na peníze a ovlivnitelný. Vyžaduje lásku a přátelství.


MC v Raku


Domov a rodina může bránit úspěchu v povolání, zušlechťování domova.


DSC v Beranu


Životní partner bývá bojovný, impulsivní a upřednostňující spíše sebe sama, avšak na druhou stranu je i čestný a oddaný. V manželství, které bývá většinou uzavřeno ve velmi mladém věku může docházet k neshodám.


IC v Kozorohu


Postupný duševní a intelektuální růst. Často samota nebo skrytý a nenápadný život.


2. dům ve Štíru


Vysoká pravděpodobnost dědictví a dobrého věna.


3. dům ve Střelci


Nadání pro pedagogiku, práva a studium cizích jazyků. Mnoho cest do ciziny, někdy práce v zahraničním obchodě. Samostatnost a podnikavost.


5. dům v Rybách


Možná oběť v lásce. Při odloučení od partnera možná spontánní literární tvorba či umělecký projev, jenž bývá obohacen i zrozencovou schopností postihnout tajemno a neznámo. Obvykle vysoká plodnost.


6. dům v Rybách


Uplatnit své schopností může jako laborant, fotograf, hoteliér, ošetřovatel apod. Možná nerozhodnost v práci.


8. dům v Býku


Možné problémy s funkcí žláz s vnitřní sekrecí. Dědictví v podobě pozemků nebo nemovitostí.


9. dům v Blížencích


Překladatelský a tlumočnický talent, mnoho cest, intelektuální práce v cizině, problémy se soustředěním.


11. dům v Panně


Přátelství zejména v zaměstnání, sociální zájmy, snaha analyzovat mezilidské vztahy.


Měsíc v 3. domě


Myšlení ovlivněno emocemi. Dobrá výmluvnost, někdy literární talent. Silný, ušlechtilý optimismus a smysl pro humor pomáhá tomuto zrozenci lépe překonávat každodenní problémy než komukoliv jinému. Vrozený cit pro spravedlnost a zodpovědnost. Záliba v cestování a vzdělávání se.


Měsíc v Kozorohu


Hospodárná a melancholická povaha. Často vůdčí postava kolektivu, je rád středem pozornosti. Touží po uznání okolí.


Měsíc Kvadratura Mars (orbis 0°05´)


Lehkomyslný charakter, náladovost, impulsivnost, netrpělivost, dobrodružnost, touha po nezávislosti. Spíše volnější milostné vztahy. Požáry v domácnosti.


Měsíc Sextil Jupiter (orbis 3°15´)


Laskavost, srdečnost, optimismus, velkorysost, blahobyt, výhodné investice, šťastné náhody, dobré zdraví, úspěch na veřejnosti, dobré manželství, vlivní přátelé, popularita, dobročinnost, čest, zájem o filosofii.


Měsíc Konjunkce Neptun (orbis 3°43´)


Neobvyklá představivost, vysoké duševní kvality, sensitivita, mohutný citový život, sklon k výstřednostem, láska k hudbě a k moři. V některých případech i genialita. Časté cesty a stěhování. U žen někdy rozmarné a nerozhodné chování.


Merkur v 8. domě


Snaha jít do hloubky, ke kořenům věcí, intelekt zaměřen na "tabuizovaná" témata.
Přemýšlení o posmrtných věcech. Zájem o tajemno a záhady. Často správná intuice, která může být ovšem narušena ukvapeností.


Merkur v Blížencích


Rychlé myšlení a řeč. Jasný rozum a úsudek, nedokáže mlčet. Láska ke studiu a vzdělání. Úspěch jako knihkupec, právník nebo řečník. Schopnost být první u důležitých informací.


Merkur Trigon Saturn (orbis 5°04´)


Hloubka myšlení, intelektuální ctižádost, soustředění, rozvážnost, rezervovanost, trpělivost, metodičnost, stručnost, vážnost, myšlení logické, kritické a racionální. Záliba v sebevzdělávání a ve starých knihách. Prozíravost a diplomatické chování činí zrozence uznávaným rádcem. Nadání filozofické či matematické, záliba v historii.


Venuše v 6. domě


Láska k práci, touha být užitečný, shovívavost, milosrdnost, často práce v umělecké nebo estetické oblasti, v pracovní sféře vyžaduje soukromí a jasně vymezenou oblast činnosti, za jistých okolností se snaží dosáhnou prestiže, tím že se přizpůsobí a podřídí. Má neobyčejně silné zdraví, slabým místem tělesné soustavy je krk. Nejlepšími léky jsou v tomto případě slunce a vzduch. 


Venuše v Beranu


Přitažlivá, vášnivá, nadšená, sexuálně impulsivní povaha, někdy s překvapivým jednáním. Osoba svůdná, milostný život se spoustou zvratů a zlomů. K milostným vztahům si vybírá obvykle osoby mladší. Touží po manželství, ale je pro ni těžké nalézt vhodného partnera.


Venuše Trigon Uran (orbis 4°52´)


Prudké citové prožitky, touha po nezvyklých vztazích, jejichž navazování je rychlé a spontánní. Romantismus, láska k umění a k filmu. V této oblasti značné tvůrčí schopnosti. Estetické cítění.


Mars v 12. domě


Energie často vynakládána na pomoc chudým, nemocným a lidem vyobcovaným ze společnosti. Při svém jednání bývá člověk často ovlivněn svým nevědomím.


Mars ve Váhách


Sebekontrola, touha po spravedlnosti, silné sociální cítění, boj za lepší zítřky, mnoho ideálů, nadšení, družnost, umělecké schopnosti, silné zaujetí pro sex a jeho sublimace.


Mars Sextil Uran (orbis 2°45´)


Silná osobnost, originální cíle, neutuchající aktivita, mnoho energie, dobrodružnost, vrcholné výkony, rozhodnost, impulzivita, silná vůle, podnikavost, manuální zručnost, svérázné metody, vtip, boj za pokrok.


Mars Kvadratura Neptun (orbis 3°48´)


Skryté touhy a vášně. Vznětlivá představivost, hledání nadpřirozena, vznětlivost, bohaté sexuální fantazie, neurózy následkem potlačování citů.


Jupiter v 1. domě


Tolerance, optimismus, veselí, smysl pro humor, sebedůvěra, velkorysost, shovívavost, cestování, rozšiřování vzdělání, podpora druhých, ale i nestřídmost a přeceňování sebe sama.


Jupiter ve Štíru


Vytrvalá, mocná, vynalézavá, pracovitá, inteligentní, ale i nekompromisní povaha. Bystrý úsudek a smysl pro ironii. Zájem o praktické věci. Obtížně přizpůsobitelný člověk.


Jupiter ve Štíru a v 1. domě


Ctižádostivá, pilná, činorodá a družná osoba. Má ráda sport, v životě mívá poměrně štěstí.


Saturn v 12. domě


Spíše uzavřený a opatrný člověk. Někdy snaha o získání uznání mimo oficiální sféru společenského života.


Saturn ve Váhách


Rozvážnost, čestnost, racionalita, zodpovědnost, obezřetnost, spravedlnost, bezúhonnost, umělecké zájmy. Sklon uplatňovat se v zájmu nějakého politického cíle.

Uran v 2. domě


Časté změny ve finanční a ekonomické situaci. Někdy finanční závislost a neschopnost vážit si sám sebe, což je často kompenzováni snahou odlišit se extravagantním životním stylem nebo získáním nezávislosti pomocí majetku.


Uran ve Střelci


Optimismus, silná vůle, touha po svobodě, touha po vysokém mravním vývoji. Možné nesrovnalosti s rodiči a s nadřízenými.


Neptun v 3. domě


Zasněnost, představivost, samotářství, bázlivost, nejistota při písemném či slovním projevu, pocit nepochopení. Praktické využití své intuice.


Neptun ve Střelci


Planeta má vliv zejména generační. Tvůrčí schopnosti. Intenzivní vize, fantazie.


Neptun Sextil Pluto (orbis 1°42´)


Uplatnění v umělecké oblasti. Dobrodružnost, mohutná fantazie, neobyčejné až geniální myšlenky.


Pluto v 1. domě


Silná, mnohostranná a tvořivá osobnost, obvykle samotářsky založená. Někdy s nedostatkem vlastní iniciativy a odvahy. Dětství bývá narušeno nepříznivými okolnostmi.

Pluto ve Váhách


Zvýšený význam v životě hrají smlouvy.


Vzest. uzel v 9. domě


Daleké cesty, vztah k cizině, možný sňatek v cizině nebo s cizincem.


Sest. uzel v 3. domě


Nutná opatrnost při uzavírání smluv, možné spory s příbuznými.


Poloha planet


Slunce: 20 BÝ 36
Měsíc: 0 KO 16
Merkur: 11 BL 33
Venuše: 7 BE 59
Mars: 0 VÁ 22 R
Jupiter: 3 ŠT 31 R
Saturn: 16 VÁ 37 R
Uran: 3 ST 07 R
Neptun: 26 ST 33 R
Pluto: 24 VÁ 50 R
Vzest. uzel: 16 RA 16 R
Sest. uzel: 16 KO 16 R

Poloha domů


I: 21 VÁ 13
II: 17 ŠT 43
III: 20 ST 18
IV: 27 KO 06
V: 1 RY 30
VI: 29 RY 18
VII: 21 BE 13
VIII: 17 BÝ 43
IX: 20 BL 18
X: 27 RA 06
XI: 1 PA 30
XII: 29 PA 18
ASC: 21 VÁ 13
MC: 27 RA 06

Poloha citlivých bodů


Bod osudu, ducha: 11 RY 32
Bod temperamentu: 0 VÁ 15
Bod altruismu: 3 ST 49
Bod iniciativy: 11 BL 27
Bod vzdělání: 8 BÝ 17
Bod otce, karmy: 25 BÝ 11
Bod rozumu: 8 BE 41
Bod nadání: 15 RY 15
Bod štěstí: 0 BL 53
Bod víry, důvěry, spolupráce: 9 BÝ 56
Bod potomstva: 13 RA 30
Bod odloučení: 21 KO 07
Bod synů: 17 ST 58
Bod povolání: 4 KO 52
Bod přátel: 18 ŠT 22
Bod překvapení: 24 VÁ 56
Bod obchodu: 12 ŠT 10
Bod cesty víry, důvěry: 2 BE 30
Bod umění: 24 ST 47
Bod uvolnění, štěstí: 2 RA 24
Bod citlivosti: 29 BÝ 15
Bod náchylnosti, vhodnosti: 16 BL 09
Bod astrologie, výstřednosti: 29 BE 39
Bod dotěrnosti: 6 BE 13
Bod krásy, soukromého vlastnictví: 8 PA 36
Bod ženy, matky, dcery: 28 KO 56
Bod bezpečnosti: 17 LE 39
Bod hry a rozmanitosti u muže: 28 BE 50
Bod lásky a manželství: 25 RY 41
Bod vzrůstu investic: 12 BE 35
Bod perverze a okouzlení: 26 VO 05
Bod marnivosti, malichernosti, domýšlivosti: 2 VO 39
Bod vášně a destrukce: 0 RY 59
Bod paměti: 21 RA 18
Bod mysly a zručnosti muže: 10 VO 01
Bod zklamání a rozmanitost u ženy: 13 BE 35
Bod vyjednávání: 18 PA 03
Bod smrti, nemoci: 4 VÁ 57
Bod souvztažnosti, náhodné shody: 18 LE 28
Bod popularity: 25 RA 01
Bod dojmu: 4 BE 08
Bod nespravedlnosti: 24 LE 28
Bod pravdy: 13 RY 11
Bod osamělosti: 16 BÝ 45
Bod sporů: 24 ŠT 22
Bod dětí: 8 ŠT 07
Bod zisku: 21 PA 37
Bod sebevraždy: 28 LE 11
Bod tragédie, bratrské lásky: 17 RY 14
Bod ovlivnění, štěstí v manželství: 7 LE 34
Bod stability: 26 VO 17
Bod práce: 29 BE 51
Bod smrti, nemoci: 7 ŠT 28
Bod sourozenců: 4 VÁ 19
Bod šílené odvahy: 4 PA 43
Bod plachosti: 11 LE 17
Bod vyvržení, ztráty: 3 BÝ 44
Bod mylného výkladu: 24 PA 04
Bod originality: 12 BE 47
Bod marnotratnosti: 16 BL 20
Bod improvizace: 23 ST 58
Bod zábavy: 20 ŠT 49
Bod katastrofy: 7 ST 42
Bod osobního šarmu: 27 PA 47
Bod zrady, šílenství: 27 BÝ 10
Bod podvodu: 17 VÁ 30
Bod věštění: 6 BÝ 13
Bod úplatkářství: 9 RA 47
Bod nechápavosti: 17 KO 24
Bod návštěvy: 14 ST 15
Bod výstrahy: 1 KO 09
Bod okultismu: 14 ŠT 39

Poloha stálic


Deneb Kaitos: 2 BE 19
Algenib: 8 BE 54
Sirrah: 14 BE 12
Baten Kaitos: 21 BE 38
Mirach: 0 BÝ 08
Sheratan: 3 BÝ 42
Hamal: 7 BÝ 23
Alamak: 13 BÝ 42
Menkar: 14 BÝ 03
Algol: 25 BÝ 54
Alcyone: 29 BÝ 43
Hyades: 5 BL 41
Aldebaran: 9 BL 31
Rigel: 16 BL 34
Bellatrix: 20 BL 41
Capella: 21 BL 35
Mintaka: 22 BL 06
Nath: 22 BL 18
Alnilam: 23 BL 13
Polaris: 28 BL 18
Betelgeuse: 28 BL 29
Alhena: 8 RA 50
Sirius: 14 RA 00
Canopus: 14 RA 42
Propus: 18 RA 42
Castor: 19 RA 59
Pollux: 22 RA 58
Procyon: 25 RA 32
Praesepe: 7 LE 05
Asellus Borealis: 7 LE 17
Asellus Australis: 8 LE 27
Alfard: 27 LE 01
Regulus: 29 LE 34
Zosma: 11 PA 03
Denebola: 21 PA 21
Vindemiatrix: 9 VÁ 41
Algorab: 13 VÁ 11
Spica: 23 VÁ 34
Arcturus: 23 VÁ 56
Acrux: 11 ŠT 37
Alphecca: 12 ŠT 01
Kiffa Australis: 14 ŠT 49
Kiffa Borealis: 19 ŠT 06
Unuk Elhaia: 21 ŠT 47
Agena: 23 ŠT 34
Bungula: 29 ŠT 19
Acrab: 2 ST 55
Antares: 9 ST 30
Rastaban: 11 ST 41
Ras Alhague: 22 ST 11
Lesath: 23 ST 46
Sinistra: 29 ST 29
Vega: 15 KO 03
Deneb: 19 KO 32
Albireo: 0 VO 59
Altair: 1 VO 30
Giedi: 3 VO 33
Dabih: 3 VO 47
Deneb Algiedi: 23 VO 17
Sadalmelek: 3 RY 05
Fomalhaut: 3 RY 35
Deneb Adige: 5 RY 05
Achernar: 15 RY 01
Markeb: 23 RY 13
Scheat: 29 RY 06

Aspekty Slunce


Semikvadratura Venuše, orbis 2°23´
Bikvintil Saturn, orbis 2°01´
Bikvintil Neptun, orbis 0°02´
Triseptil Pluto, orbis 0°14´
Trigon Sest. uzel, orbis 4°20´
Kvinkunx III, orbis 0°17´
Septil VI, orbis 0°17´
Polosextil IX, orbis 0°17´

Paralely a kontraparalely

Šířková paralela Uran, orbis 0°09´

Aspekty s citlivými body

Trigon bod odloučení, orbis 0°31´
Seskvikvadrát bod povolání, orbis 0°44´
Triseptil bod překvapení, orbis 0°20´
Semikvadratura bod dotěrnosti, orbis 0°36´
Tredecil bod marnivosti, malichernosti, domýšlivosti, orbis 0°03´
Binovil bod vášně a destrukce, orbis 0°23´
Sextil bod paměti, orbis 0°42´

Aspekty se stálicemi

Decil Sirrah, orbis 0°23´
Polosextil Bellatrix, orbis 0°05´
Polosextil Capella, orbis 0°59´
Undecil Mintaka, orbis 0°29´
Undecil Nath, orbis 0°17´
Undecil Alnilam, orbis 0°37´
Sextil Castor, orbis 0°36´
Trigon Denebola, orbis 0°45´
Triseptil Arcturus, orbis 0°39´
Tredecil Giedi, orbis 0°57´
Septil Scheat, orbis 0°29´

Aspekty Měsíce


Kvartinovil Merkur, orbis 1°16´
Kvadratura Mars, orbis 0°05´
Sextil Jupiter, orbis 3°15´
Kvintil Saturn, orbis 1°38´
Konjunkce Neptun, orbis 3°43´

Paralely a kontraparalely

Šířková kontraparalela Venuše, orbis 0°23´
Šířková paralela Mars, orbis 0°04´
Šířková paralela Jupiter, orbis 0°09´
Šířková paralela Neptun, orbis 0°03´
Šířková kontraparalela Vesta, orbis 0°22´
Deklinační paralela Neptun, orbis 0°38´
Deklinační kontraparalela Pallas, orbis 0°41´

Aspekty s citlivými body

Kvintil bod osudu, ducha, orbis 0°43´
Kvadratura bod temperamentu, orbis 0°00´
Bikvintil bod otce, karmy, orbis 0°54´
Kvinkunx bod štěstí, orbis 0°36´
Trigon bod astrologie, výstřednosti, orbis 0°37´
Biseptil bod vzrůstu investic, orbis 0°18´
Undecil bod marnivosti, malichernosti, domýšlivosti, orbis 0°22´
Sextil bod vášně a destrukce, orbis 0°42´
Novil bod mysly a zručnosti muže, orbis 0°14´
Biseptil bod vyjednávání, orbis 0°12´

Aspekty se stálicemi

Trigon Mirach, orbis 0°07´
Kvinkunx Alcyone, orbis 0°32´
Kvartinovil Aldebaran, orbis 0°44´
Kvartinovil Castor, orbis 0°16´
Triseptil Procyon, orbis 0°43´
Bikvintil Praesepe, orbis 0°49´
Trigon Regulus, orbis 0°41´
Binovil Vindemiatrix, orbis 0°34´
Semikvadratura Kiffa Australis, orbis 0°26´
Decil Agena, orbis 0°41´
Polosextil Bungula, orbis 0°56´
Konjunkce Sinistra, orbis 0°46´
Polosextil Albireo, orbis 0°43´
Undecil Altair, orbis 0°45´

Aspekty Merkura


Kvartinovil Měsíc, orbis 1°16´
Tredecil Mars, orbis 0°48´
Bikvintil Jupiter, orbis 2°01´
Trigon Saturn, orbis 5°04´
Seskvikvadrát Pluto, orbis 1°42´
Decil Vzest. uzel, orbis 1°17´
Bikvintil Sest. uzel, orbis 1°17´
Kvintil VI, orbis 0°15´
Binovil XI, orbis 0°02´
Tredecil XII, orbis 0°15´

Paralely a kontraparalely

Šířková paralela Saturn, orbis 0°19´
Šířková kontraparalela Chiron, orbis 0°12´
Deklinační kontraparalela Neptun, orbis 0°21´

Aspekty s citlivými body

Kvadratura bod osudu, ducha, orbis 0°00´
Tredecil bod temperamentu, orbis 0°42´
Konjunkce bod iniciativy, orbis 0°06´
Undecil bod víry, důvěry, spolupráce, orbis 0°22´
Undecil bod potomstva, orbis 0°03´
Kvinkunx bod obchodu, orbis 0°36´
Novil bod paměti, orbis 0°14´

Aspekty se stálicemi

Undecil Sirius, orbis 0°27´
Kvadratura Zosma, orbis 0°29´
Kvinkunx Acrux, orbis 0°04´
Kvinkunx Alphecca, orbis 0°28´
Triseptil Kiffa Australis, orbis 0°43´
Kvartinovil Unuk Elhaia, orbis 0°14´
Opozice Rastaban, orbis 0°08´
Tredecil Deneb Algiedi, orbis 0°15´
Kvintil Scheat, orbis 0°26´

Aspekty Venuše


Semikvadratura Slunce, orbis 2°23´
Triseptil Jupiter, orbis 0°28´
Trigon Uran, orbis 4°52´
Biseptil Neptun, orbis 0°33´
Binovil Sest. uzel, orbis 1°43´
Tredecil III, orbis 0°18´
Decil V, orbis 0°28´
Novil VIII, orbis 0°15´
Kvintil IX, orbis 0°18´
Bikvintil XI, orbis 0°28´

Paralely a kontraparalely

Šířková kontraparalela Měsíc, orbis 0°23´
Šířková kontraparalela Mars, orbis 0°18´
Šířková kontraparalela Jupiter, orbis 0°13´
Šířková kontraparalela Neptun, orbis 0°20´

Aspekty s citlivými body

Polosextil bod vzdělání, orbis 0°17´
Konjunkce bod rozumu, orbis 0°42´
Undecil bod víry, důvěry, spolupráce, orbis 0°03´
Septil bod citlivosti, orbis 0°15´
Kvartinovil bod vyjednávání, orbis 0°03´

Aspekty se stálicemi

Konjunkce Algenib, orbis 0°55´
Polosextil Hamal, orbis 0°35´
Decil Alamak, orbis 0°16´
Decil Menkar, orbis 0°04´
Septil Alcyone, orbis 0°44´
Kvintil Bellatrix, orbis 0°42´
Binovil Polaris, orbis 0°19´
Binovil Betelgeuse, orbis 0°30´
Kvadratura Alhena, orbis 0°51´
Biseptil Castor, orbis 0°00´
Tredecil Procyon, orbis 0°26´
Trigon Praesepe, orbis 0°53´
Trigon Asellus Borealis, orbis 0°41´
Trigon Asellus Australis, orbis 0°28´
Triseptil Zosma, orbis 0°55´
Bikvintil Kiffa Australis, orbis 0°50´
Seskvikvadrát Agena, orbis 0°35´
Semikvadratura Deneb Algiedi, orbis 0°18´
Undecil Deneb Adige, orbis 0°53´

Aspekty Marsu


Kvadratura Měsíc, orbis 0°05´
Tredecil Merkur, orbis 0°48´
Sextil Uran, orbis 2°45´
Kvadratura Neptun, orbis 3°48´
Kvintil Vzest. uzel, orbis 2°06´
Binovil III, orbis 0°04´

Paralely a kontraparalely

Šířková paralela Měsíc, orbis 0°04´
Šířková kontraparalela Venuše, orbis 0°18´
Šířková paralela Jupiter, orbis 0°04´
Šířková paralela Neptun, orbis 0°01´
Šířková kontraparalela Vesta, orbis 0°27´

Aspekty s citlivými body

Konjunkce bod temperamentu, orbis 0°06´
Tredecil bod iniciativy, orbis 0°55´
Trigon bod štěstí, orbis 0°31´
Kvinkunx bod astrologie, výstřednosti, orbis 0°43´
Kvinkunx bod vášně a destrukce, orbis 0°36´

Aspekty se stálicemi

Kvinkunx Mirach, orbis 0°13´
Trigon Alcyone, orbis 0°38´
Kvintil Propus, orbis 0°20´
Septil Asellus Australis, orbis 0°54´
Polosextil Regulus, orbis 0°47´
Semikvadratura Kiffa Australis, orbis 0°32´
Septil Unuk Elhaia, orbis 0°25´
Kvintil Rastaban, orbis 0°40´
Kvadratura Sinistra, orbis 0°52´
Trigon Albireo, orbis 0°37´
Triseptil Fomalhaut, orbis 0°46´
Triseptil Deneb Adige, orbis 0°43´

Jupiterovy aspekty


Sextil Měsíc, orbis 3°15´
Bikvintil Merkur, orbis 2°01´
Triseptil Venuše, orbis 0°28´
Polosextil Uran, orbis 0°24´
Tredecil Vzest. uzel, orbis 0°44´
Kvintil Sest. uzel, orbis 0°44´

Paralely a kontraparalely

Šířková paralela Měsíc, orbis 0°09´
Šířková kontraparalela Venuše, orbis 0°13´
Šířková paralela Mars, orbis 0°04´
Šířková paralela Neptun, orbis 0°06´

Aspekty s citlivými body

Polosextil bod altruismu, orbis 0°17´
Semikvadratura bod synů, orbis 0°33´
Septil bod umění, orbis 0°15´
Triseptil bod citlivosti, orbis 0°16´
Kvartinovil bod vzrůstu investic, orbis 0°56´
Kvadratura bod marnivosti, malichernosti, domýšlivosti, orbis 0°52´
Biseptil bod paměti, orbis 0°12´
Kvartinovil bod zklamání a rozmanitost u ženy, orbis 0°03´
Semikvadratura bod vyjednávání, orbis 0°27´

Aspekty se stálicemi

Kvartinovil Sirrah, orbis 0°41´
Opozice Sheratan, orbis 0°11´
Triseptil Alcyone, orbis 0°12´
Bikvintil Aldebaran, orbis 0°00´
Tredecil Canopus, orbis 0°48´
Polosextil Acrab, orbis 0°35´
Decil Antares, orbis 0°00´
Septil Lesath, orbis 0°44´
Kvintil Vega, orbis 0°27´
Kvadratura Giedi, orbis 0°02´
Kvadratura Dabih, orbis 0°16´
Trigon Sadalmelek, orbis 0°25´
Trigon Fomalhaut, orbis 0°04´

Saturnovy aspekty


Bikvintil Slunce, orbis 2°01´
Kvintil Měsíc, orbis 1°38´
Trigon Merkur, orbis 5°04´
Semikvadratura Uran, orbis 1°29´
Kvintil Neptun, orbis 2°04´
Kvadratura Vzest. uzel, orbis 0°21´
Kvadratura Sest. uzel, orbis 0°21´
Seskvikvadrát V, orbis 0°06´
Binovil X, orbis 0°28´
Semikvadratura XI, orbis 0°06´

Paralely a kontraparalely

Šířková paralela Merkur, orbis 0°19´
Šířková kontraparalela Chiron, orbis 0°06´
Deklinační kontraparalela Pluto, orbis 0°50´

Aspekty s citlivými body

Bikvintil bod osudu, ducha, orbis 0°54´
Seskvikvadrát bod štěstí, orbis 0°44´
Undecil bod přátel, orbis 0°15´
Trigon bod náchylnosti, vhodnosti, orbis 0°28´
Biseptil bod ženy, matky, dcery, orbis 0°18´
Kvartinovil bod lásky a manželství, orbis 0°56´
Seskvikvadrát bod vášně a destrukce, orbis 0°38´

Aspekty se stálicemi

Kvartinovil Hamal, orbis 0°46´
Trigon Rigel, orbis 0°02´
Tredecil Polaris, orbis 0°18´
Tredecil Betelgeuse, orbis 0°07´
Decil Zosma, orbis 0°26´
Undecil Kiffa Borealis, orbis 0°29´
Decil Unuk Elhaia, orbis 0°49´
Decil Agena, orbis 0°57´
Kvintil Sinistra, orbis 0°52´
Tredecil Dabih, orbis 0°49´

Uranovy aspekty


Trigon Venuše, orbis 4°52´
Sextil Mars, orbis 2°45´
Polosextil Jupiter, orbis 0°24´
Semikvadratura Saturn, orbis 1°29´
Novil Pluto, orbis 1°43´
Seskvikvadrát Vzest. uzel, orbis 1°51´
Semikvadratura Sest. uzel, orbis 1°51´

Paralely a kontraparalely

Šířková paralela Slunce, orbis 0°09´

Aspekty s citlivými body

Konjunkce bod altruismu, orbis 0°42´
Biseptil bod nadání, orbis 0°08´
Undecil bod povolání, orbis 0°15´
Trigon bod cesty víry, důvěry, orbis 0°37´
Kvinkunx bod uvolnění, štěstí, orbis 0°43´
Sextil bod marnivosti, malichernosti, domýšlivosti, orbis 0°28´

Aspekty se stálicemi

Trigon Deneb Kaitos, orbis 0°47´
Kvinkunx Sheratan, orbis 0°35´
Triseptil Hamal, orbis 0°16´
Kvartinovil Alamak, orbis 0°35´
Kvartinovil Menkar, orbis 0°56´
Kvartinovil Nath, orbis 0°48´
Kvartinovil Alnilam, orbis 0°06´
Triseptil Polaris, orbis 0°48´
Triseptil Betelgeuse, orbis 0°37´
Bikvintil Alhena, orbis 0°16´
Seskvikvadrát Propus, orbis 0°35´
Kvintil Denebola, orbis 0°14´
Novil Spica, orbis 0°27´
Novil Arcturus, orbis 0°49´
Konjunkce Acrab, orbis 0°11´
Sextil Giedi, orbis 0°26´
Sextil Dabih, orbis 0°40´
Binovil Deneb Algiedi, orbis 0°10´
Kvadratura Sadalmelek, orbis 0°01´
Kvadratura Fomalhaut, orbis 0°28´
Biseptil Achernar, orbis 0°05´

Neptunovy aspekty


Bikvintil Slunce, orbis 0°02´
Konjunkce Měsíc, orbis 3°43´
Biseptil Venuše, orbis 0°33´
Kvadratura Mars, orbis 3°48´
Kvintil Saturn, orbis 2°04´
Sextil Pluto, orbis 1°42´
Kvartinovil Vzest. uzel, orbis 0°17´

Paralely a kontraparalely

Šířková paralela Měsíc, orbis 0°03´
Šířková kontraparalela Venuše, orbis 0°20´
Šířková paralela Mars, orbis 0°01´
Šířková paralela Jupiter, orbis 0°06´
Šířková kontraparalela Vesta, orbis 0°25´
Deklinační paralela Měsíc, orbis 0°38´
Deklinační kontraparalela Merkur, orbis 0°21´
Deklinační kontraparalela Pallas, orbis 0°03´

Aspekty s citlivými body

Biseptil bod rozumu, orbis 0°08´
Triseptil bod štěstí, orbis 0°20´
Semikvadratura bod obchodu, orbis 0°36´
Undecil bod ženy, matky, dcery, orbis 0°22´
Kvadratura bod lásky a manželství, orbis 0°52´
Sextil bod perverze a okouzlení, orbis 0°28´
Decil bod marnivosti, malichernosti, domýšlivosti, orbis 0°05´
Tredecil bod zklamání a rozmanitost u ženy, orbis 0°57´

Aspekty se stálicemi

Biseptil Algenib, orbis 0°21´
Tredecil Sirrah, orbis 0°20´
Kvinkunx Algol, orbis 0°38´
Triseptil Alcyone, orbis 0°49´
Kvartinovil Hyades, orbis 0°51´
Triseptil Pollux, orbis 0°25´
Trigon Alfard, orbis 0°28´
Semikvadratura Acrux, orbis 0°04´
Semikvadratura Alphecca, orbis 0°28´
Undecil Agena, orbis 0°58´

Aspekty Pluta


Triseptil Slunce, orbis 0°14´
Seskvikvadrát Merkur, orbis 1°42´
Novil Uran, orbis 1°43´
Sextil Neptun, orbis 1°42´
Binovil Sest. uzel, orbis 1°25´
Triseptil VI, orbis 0°27´

Paralely a kontraparalely

Deklinační kontraparalela Saturn, orbis 0°50´
Deklinační kontraparalela Juno, orbis 0°01´

Aspekty s citlivými body

Kvinkunx bod otce, karmy, orbis 0°20´
Bikvintil bod štěstí, orbis 0°03´
Biseptil bod potomstva, orbis 0°39´
Konjunkce bod překvapení, orbis 0°05´
Sextil bod umění, orbis 0°03´
Kvinkunx bod lásky a manželství, orbis 0°50´
Decil bod vyjednávání, orbis 0°46´

Aspekty se stálicemi

Kvartinovil Menkar, orbis 0°46´
Seskvikvadrát Aldebaran, orbis 0°18´
Kvadratura Procyon, orbis 0°42´
Konjunkce Arcturus, orbis 0°53´
Semikvadratura Antares, orbis 0°19´
Binovil Vega, orbis 0°13´
Triseptil Scheat, orbis 0°16´