Partneské horoskopy

Partnerský horoskop podle data narození

Partnerský horoskop lásky

Rozsah vypracování horoskopu: přibližně 13 až 15 stránek A4

Partnerský horoskop standard obsahuje:

Radix - horoskop v grafické podobě pro první osobu
Výklad určen první osobě
Polohy planet
Polohy domů
Aspekty planet druhé osoby s planetami první osoby

Kategorie: partnerské horoskopy, Partnerský horoskop standard

Partnerský horoskop popisuje zejména v jakých vzájemných aspektech jsou planety obou zúčastněných osob a v kterém domě první osoby jsou umístěny planety osoby druhé. Výkladem horoskopu je, jak se druhá osoba hodí k osobě první. Planety druhé osoby jsou v horoskopu vykresleny na jeho vnějším okraji.

Partnerský horoskop podle data narození nadstandard

Partnerský horoskop lásky nadstandard

Rozsah vypracování horoskopu: přibližně 26 až 30 stránek A4

Radix - horoskop v grafické podobě pro první osobu
Radix - horoskop v grafické podobě pro druhou osobu
Výklad určen první osobě
Výklad určen druhé osobě
Polohy planet
Polohy domů
Aspekty planet druhé osoby s planetami první osoby
Aspekty planet první osoby s planetami druhé osoby

Kategorie: partnerské horoskopy, Partnerský horoskop nadstandard

Partnerský horoskop v nadstandardním zpracování je sestaven ze dvou partnerských horoskopů. Popisuje zejména v jakých vzájemných aspektech jsou planety obou zúčastněných osob a v kterých domech mají navzájem umístěné planety. Výkladem prvního horoskopu je, jak se druhá osoba hodí k osobě první a výkladem druhého horoskopu je, jak se první osoba hodí k osobě druhé.