Partnerský horoskop zdarma - ukázka


1. osoba:


Jméno:Jana Nováková
Datum a čas:11.5.1982, 17:23 UT+2:0
Místo:Banská Bystrica
Systém domů:Placidus

2. osoba:


Jméno:Jan Novák
Datum a čas:20.8.1958, 17:09 UT+1:0
Místo:Amsterdam
Systém domů:Placidus


Následující text je určen 1. osobě (Janě Novákové)Slunce 2. osoby v 10. domě 1. osoby


Vaše společenské postavení se zvyšuje díky vašemu partnerovi, který je svými ambicemi a silnou vůlí příkladem pro ostatní. Díky němu můžete zahájit novou kariéru.


Měsíc 2. osoby v 1. domě 1. osoby


Citlivost vašeho partnera podporuje vaši fantazii. Někdy je však v životě nerozhodný, ale má dost sil, nadšení i vášně.


Merkur 2. osoby v 11. domě 1. osoby


Napoprvé vás váš partner asi zaujal svým proslovem o lepší budoucnosti se spoustou kritických postřehů. Jistě vás přivádí mezi spoustu svých známých s podobnými zájmy, kde je řeč o umění, finančních záležitostech nebo hlubokých filozofických otázkách.


Venuše 2. osoby v 10. domě 1. osoby


Váš partner je nejen přátelský, oblíbený, ale také uznávaný. Díky němu dosáhnete také vlastních úspěchů. Obdivujete jeho práci pro dobro druhých, v které lze najít uplatnění i pro vás.


Mars 2. osoby v 7. domě 1. osoby


Klidně přiznejte, že vám někdy vadí, že váš partner má vždy navrch. Třeba se naučíte jasněji vyjadřovat svá přání a pocity a více je dávat najevo. Ve vašem vztahu je silná sexuální přitažlivost. V partnerském vztahu hraje důležitou roli intelekt.


Jupiter 2. osoby v 1. domě 1. osoby


Ve společnosti vašeho partnera se cítíte spokojeně, klidně a šťastně. Jeho přítomnost vám přináší prospěch a osobnostní růst.


Saturn 2. osoby v 2. domě 1. osoby


Ukazuje se, jak velkou odpovědnost váš partner přejímá za to, aby váš domácí rozpočet vycházel. Pokud by vás nejraději viděl stále jen doma a vy chcete do společnosti, bude to chtít rozumnou domluvu.


Uran 2. osoby v 10. domě 1. osoby


Pokud chcete dělat věci tak, jak to okolí očekává, počítejte s tím, že nemusíte být spokojeni. Některé práce je lepší provádět samostatně. Vložíte do nich svou osobitost a originalitu a následně v ní naleznete uspokojení a radost. Náhlé změny v zaměstnání.


Neptun 2. osoby v 1. domě 1. osoby


Váš partner vám předkládá své ideální představy o vás. Nepřipisujte mu vinu za své špatné nálady. Společně naleznete uspokojení v hudbě a ostatním umění.


Pluto 2. osoby v 11. domě 1. osoby


Při rozporech a roztržkách je třeba nalézt společné řešení. Jistě je zde něco, o čem nechcete hovořit, ale mělo by to být vyřešeno. Možná si díky svému partnerovi uvědomujete podvědomou touhu po změně. Můžete změnit okruh přátel nebo přehodnotit seznam svých cílů.


Slunce 2. osoby Trigon Neptun 1. osoby (orbis 0°33´)


Váš svazek je hluboce duševně zakořeněný. Máte mnoho společného, ať je to obliba kulturních zážitků, zájem o ekologii nebo třeba jen společné povznášející myšlenky.


Slunce 2. osoby Sextil Pluto 1. osoby (orbis 2°16´)


Jako byste spolu byli už odedávna, jako byste cítili, že jste spolu prožili několik životů. Velmi dobře si rozumíte nebo alespoň máte plné porozumění jeden pro druhého. Vaše energie se dobře doplňují, zvyšují vaši ctižádostivost, podnikavost a aktivitu. Vaše nezkrotná vůle překonává jakékoli překážky.


Merkur 2. osoby Trigon Měsíc 1. osoby (orbis 2°16´)


Ve vašem vztahu lze vidět výjimečné porozumění. Dalo by se tomu říkat duševní spřízněnost: vaše citlivost, pochopení, intuice, pátravá mysl a bystrý rozum – to je to, co dáváte dohromady, abyste uváděli v život své sny. Spolu můžete snít, hovořit, věnovat se svým podobným či stejným zájmům, diskutovat, řečnit, psát a tvořit i jen tak cestovat. Váš život je plný citlivosti, ale také změn.


Merkur 2. osoby Sextil Jupiter 1. osoby (orbis 0°58´)


Dokážete jít společným životem s veselou myslí a dobrou náladou. Optimismus dodává váš partner a vy se snažíte napomáhat v realizaci jeho snů a podporujete rozvoj jeho osobnosti stejně jako on vaší. Na většině věcí se shodnete bez problémů, ať jde o výchovu, právo či cestování. A když se v něčem neshodnete, dokážete věc řešit s porozuměním a humorem a vše důkladně promyslet.


Merkur 2. osoby Kvadratura Uran 1. osoby (orbis 0°34´)

Je pro vás někdy těžké pochopit, jak může být váš partner tak plný nervozity a nejistoty, zatímco on asi nechápe vaši nevypočitatelnost a stálou změnu. Nepochopení pak může vést k neshodám a hádkám. Poskytněte si podporu navzájem, zkuste větší dávku tolerance a trpělivosti, pozorně si poslechněte jeden druhého.


Venuše 2. osoby Trigon Venuše 1. osoby (orbis 2°22´)


Harmonie vašeho partnerství je vysoká, většinou máte velmi podobné zájmy a dokážete se shodnout i pokud jde o finance a jejich užívání. Podobné jsou i vaše postoje a chování. Dokážete se ze stejných věcí radovat a podobně projevujete i své city.


Venuše 2. osoby Kvadratura Jupiter 1. osoby (orbis 2°05´)


Hádky nebývají dlouhé ani vážné. Je pro vás obtížné neříci partnerovi některé nepříjemné pravdy, které předkládáte naprosto bez obalu. Myslete na to, že je to pro něj stresující a nedokáže věcně reagovat na připomínku, když se cítí ublíženě. Asi by bylo lepší použít trochu diplomacie a také říci partnerovi, že stojíte o jeho upřímnost a otevřené vyjadřování jeho přání a pocitů.


Venuše 2. osoby Trigon Uran 1. osoby (orbis 2°29´)


Mezi partnery je silná romantická a sexuální přitažlivost. V partnerském vztahu vzniká intuitivní a emocionální vazba. Tento vztah je velmi originální, oproti jiným vztahům až vyjímečný. První setkání bylo pravděpodobně velmi neobvyklé a od té doby svého partnera jistě každodenně překvapujete. Vztah rozhodně není nudný. Budete mít porozumění pro neobvyklou tvůrčí činnost partnera, na které se můžete podílet.


Jupiter 2. osoby Sextil Neptun 1. osoby (orbis 0°27´)


Dokážete jistě snít s otevřenýma očima a vaše myšlení i city jsou téměř propojeny. Vzájemně v sobě posilujete idealismus a duchovní bádání. Společně se můžete smát i meditovat a nebo pečovat o zvířata. Finančního zabezpečení můžete dosáhnout zejména díky šťastné náhodě.


Jupiter 2. osoby Konjunkce Pluto 1. osoby (orbis 2°10´)


Jste pravděpodobně dominantnější než váš partner a toužíte jej měnit ke svému obrazu, bez ohledu na to zda-li váš partner tuto změnu chce. Přesto cítíte oba, že k sobě patříte a společně můžete dosáhnout úspěchu. Vy dodáváte obrovskou energii potřebnou pro uskutečnění velkorysých plánů a záměrů vašeho partnera, stejně jako on přináší vašemu životu optimismus. A když si občas od sebe odpočinete, vaše další společné úsilí bude o to úspěšnější.


Saturn 2. osoby Sextil Saturn 1. osoby (orbis 2°28´)


Můžete mít společné postoje, cíle, smysl pro odpovědnost a možná jste se setkali v životě i s podobnými problémy. Dokážete velmi úspěšně spolupracovat, skvěle se doplňujete a patříte k sobě. Cítíte to dobře, i když okolí vaše sounáležitost může udivovat. Najdete si vždy zdroj optimismu a dokážete si vzájemně pozvednout sebevědomí. Manželství posílí trvalost vztahu.


Uran 2. osoby Sextil Merkur 1. osoby (orbis 1°24´)


Originalita, nezávislost, genialita, to jsou hlavní charakteristiky vašich společných plánů. Rozumíte si beze slov a vaše partnerství posiluje vaši intuici. Téměř neustále spolu spřádáte fantastické plány, které váš partner dokáže dovést na úroveň uskutečnitelnosti.


Neptun 2. osoby Sextil Měsíc 1. osoby (orbis 2°04´)


Mezi vámi funguje nejen přitažlivost, ale také porozumění a velká citlivost k potřebám toho druhého. Dokážete uhodnout a předvídat navzájem každé své hnutí a jste si oporou, když si díky svému pochopení tak dobře rozumíte. Možná máte i společný zájem o vše tajemné a nevysvětlitelné, což můžete spolu prozkoumávat nebo tvořivě rozvíjet.


Neptun 2. osoby Konjunkce Jupiter 1. osoby (orbis 1°10´)


Dokážete jistě snít s otevřenýma očima a vaše myšlení i city jsou téměř propojeny. Vzájemně v sobě posilujete idealismus a duchovní bádání. Měli byste se vyvarovat nestřídmosti, lenosti a závislostí.


Pluto 2. osoby Trigon Měsíc 1. osoby (orbis 1°35´)


Spolu dostáváte ty nejlepší nápady a cítíte obrovskou přitažlivost. Vaše aktivita je nevšední, vaše síly nekonečné a nové záměry nebude obtížné uskutečnit. Jen nic neuspěchejte. Máte pochopení jeden pro druhého a to vám vše usnadňuje. Spolu dokážete nemožné.


Pluto 2. osoby Sextil Jupiter 1. osoby (orbis 1°39´)


Velmi úspěšně dokážete spojit své silné energie. Vaše velkorysé sny a osvícené nápady se mohou stát realitou s plným vynaložením vašich spojených sil. Vaše společenství vám prospívá pro duchovní rozvoj i pro vaše finanční zabezpečení. Vaše upřímnost a přímost napomáhá rozvoji vynalézavosti a výkonnosti vašeho partnera. I když vám neřekne o všem, na co právě myslí, myslí to dobře a vaše společné úsilí bude završeno úspěchem.


Poloha planet: Jana Nováková


Slunce: 20 BÝ 36
Měsíc: 0 KO 16
Merkur: 11 BL 33
Venuše: 7 BE 59
Mars: 0 VÁ 22 R
Jupiter: 3 ŠT 31 R
Saturn: 16 VÁ 37 R
Uran: 3 ST 07 R
Neptun: 26 ST 33 R
Pluto: 24 VÁ 50 R
Vzest. uzel: 16 RA 16 R
Sest. uzel: 16 KO 16 R

Poloha planet: Jan Novák


Slunce: 27 LE 07 (v X nativního horoskopu)
Měsíc: 12 ŠT 04 (v I nativního horoskopu)
Merkur: 2 PA 33 R (v XI nativního horoskopu)
Venuše: 5 LE 37 (v X nativního horoskopu)
Mars: 17 BÝ 32 (v VII nativního horoskopu)
Jupiter: 27 VÁ 01 (v I nativního horoskopu)
Saturn: 19 ST 05 R (v II nativního horoskopu)
Uran: 12 LE 57 (v X nativního horoskopu)
Neptun: 2 ŠT 21 (v I nativního horoskopu)
Pluto: 1 PA 52 (v XI nativního horoskopu)
Vzest. uzel: 25 VÁ 06 R (v I nativního horoskopu)
Sest. uzel: 25 BE 06 R (v VII nativního horoskopu)

Poloha domů: Jana Nováková


I: 21 VÁ 13
II: 17 ŠT 43
III: 20 ST 18
IV: 27 KO 06
V: 1 RY 30
VI: 29 RY 18
VII: 21 BE 13
VIII: 17 BÝ 43
IX: 20 BL 18
X: 27 RA 06
XI: 1 PA 30
XII: 29 PA 18
ASC: 21 VÁ 13
MC: 27 RA 06

Poloha domů: Jan Novák


I: 1 KO 21 (v III nativního horoskopu)
II: 19 VO 22 (v IV nativního horoskopu)
III: 7 BE 41 (v VI nativního horoskopu)
IV: 8 BÝ 02 (v VII nativního horoskopu)
V: 28 BÝ 27 (v VIII nativního horoskopu)
VI: 15 BL 05 (v VIII nativního horoskopu)
VII: 1 RA 21 (v IX nativního horoskopu)
VIII: 19 LE 22 (v X nativního horoskopu)
IX: 7 VÁ 41 (v XII nativního horoskopu)
X: 8 ŠT 02 (v I nativního horoskopu)
XI: 28 ŠT 27 (v II nativního horoskopu)
XII: 15 ST 05 (v II nativního horoskopu)
ASC: 1 KO 21 (v III nativního horoskopu)
MC: 8 ŠT 02 (v IX nativního horoskopu)

Aspekty Slunce 2. osoby s planetami 1. osoby


Septil Saturn, orbis 1°29´
Trigon Neptun, orbis 0°33´
Sextil Pluto, orbis 2°16´
Novil Vzest. uzel, orbis 0°50´

Paralely a kontraparalely

Šířková paralela Slunce, orbis 0°00´
Šířková paralela Uran, orbis 0°09´
Deklinační kontraparalela Jupiter, orbis 0°21´

Aspekty Měsíce 2. osoby s planetami 1. osoby


Kvinkunx Merkur, orbis 0°31´
Bikvintil Venuše, orbis 1°55´
Novil Mars, orbis 1°42´
Semikvadratura Neptun, orbis 0°31´

Paralely a kontraparalely

Šířková paralela Měsíc, orbis 0°20´
Šířková kontraparalela Venuše, orbis 0°02´
Šířková paralela Mars, orbis 0°15´
Šířková paralela Jupiter, orbis 0°10´
Šířková paralela Neptun, orbis 0°17´

Aspekty Merkura 2. osoby s planetami 1. osoby


Biseptil Slunce, orbis 0°02´
Trigon Měsíc, orbis 2°16´
Binovil Merkur, orbis 0°59´
Bikvintil Venuše, orbis 0°33´
Sextil Jupiter, orbis 0°58´
Semikvadratura Saturn, orbis 0°55´
Kvadratura Uran, orbis 0°34´
Septil Pluto, orbis 1°17´
Semikvadratura Vzest. uzel, orbis 1°17´
Seskvikvadrát Sest. uzel, orbis 1°17´

Paralely a kontraparalely

Deklinační kontraparalela Ceres, orbis 0°07´

Aspekty Venuše 2. osoby s planetami 1. osoby


Bikvintil Měsíc, orbis 0°39´
Trigon Venuše, orbis 2°22´
Kvadratura Jupiter, orbis 2°05´
Kvintil Saturn, orbis 0°59´
Trigon Uran, orbis 2°29´
Binovil Pluto, orbis 0°46´
Kvartinovil Sest. uzel, orbis 0°38´

Paralely a kontraparalely

Šířková paralela Slunce, orbis 0°29´
Šířková paralela Uran, orbis 0°19´
Šířková kontraparalela Vesta, orbis 0°23´

Aspekty Marsu 2. osoby s planetami 1. osoby


Seskvikvadrát Měsíc, orbis 2°15´
Novil Venuše, orbis 0°27´
Seskvikvadrát Mars, orbis 2°10´
Kvinkunx Saturn, orbis 0°54´
Sextil Vzest. uzel, orbis 1°16´
Trigon Sest. uzel, orbis 1°16´

Paralely a kontraparalely

Šířková kontraparalela Merkur, orbis 0°02´
Šířková kontraparalela Saturn, orbis 0°21´
Šířková paralela Chiron, orbis 0°15´
Deklinační kontraparalela Vesta, orbis 0°44´
Deklinační paralela Chiron, orbis 0°28´

Jupiterovy aspekty 2. osoby s planetami 1. osoby


Seskvikvadrát Merkur, orbis 0°27´
Kvartinovil Venuše, orbis 0°58´
Decil Uran, orbis 0°06´
Sextil Neptun, orbis 0°27´
Konjunkce Pluto, orbis 2°10´
Biseptil Vzest. uzel, orbis 1°15´
Binovil Sest. uzel, orbis 0°44´

Paralely a kontraparalely

Šířková paralela Měsíc, orbis 0°10´
Šířková paralela Mars, orbis 0°15´
Šířková paralela Jupiter, orbis 0°20´
Šířková paralela Neptun, orbis 0°13´
Šířková kontraparalela Vesta, orbis 0°11´

Saturnovy aspekty 2. osoby s planetami 1. osoby


Kvinkunx Slunce, orbis 1°30´
Tredecil Venuše, orbis 0°54´
Binovil Mars, orbis 1°16´
Semikvadratura Jupiter, orbis 0°34´
Sextil Saturn, orbis 2°28´
Triseptil Vzest. uzel, orbis 1°10´

Paralely a kontraparalely

Šířková paralela Měsíc, orbis 0°00´
Šířková kontraparalela Venuše, orbis 0°24´
Šířková paralela Mars, orbis 0°05´
Šířková paralela Jupiter, orbis 0°10´
Šířková paralela Neptun, orbis 0°03´
Šířková kontraparalela Vesta, orbis 0°21´
Deklinační paralela Měsíc, orbis 0°16´
Deklinační kontraparalela Merkur, orbis 0°44´
Deklinační paralela Neptun, orbis 0°22´
Deklinační kontraparalela Pallas, orbis 0°25´

Uranovy aspekty 2. osoby s planetami 1. osoby


Seskvikvadrát Měsíc, orbis 2°18´
Sextil Merkur, orbis 1°24´
Semikvadratura Mars, orbis 2°24´
Binovil Jupiter, orbis 0°33´
Seskvikvadrát Neptun, orbis 1°24´
Kvintil Pluto, orbis 0°07´
Triseptil Sest. uzel, orbis 0°41´

Paralely a kontraparalely

Šířková paralela Uran, orbis 0°28´
Šířková kontraparalela Vesta, orbis 0°15´
Deklinační paralela Slunce, orbis 0°43´
Deklinační kontraparalela Vesta, orbis 0°22´

Neptunovy aspekty 2. osoby s planetami 1. osoby


Kvartinovil Slunce, orbis 1°44´
Sextil Měsíc, orbis 2°04´
Polosextil Mars, orbis 1°58´
Konjunkce Jupiter, orbis 1°10´
Polosextil Uran, orbis 0°46´
Tredecil Vzest. uzel, orbis 1°55´
Kvintil Sest. uzel, orbis 1°55´

Paralely a kontraparalely

Šířková paralela Měsíc, orbis 0°28´
Šířková kontraparalela Venuše, orbis 0°04´
Šířková paralela Mars, orbis 0°23´
Šířková paralela Jupiter, orbis 0°18´
Šířková paralela Neptun, orbis 0°25´
Deklinační paralela Jupiter, orbis 0°31´

Aspekty Pluta 2. osoby s planetami 1. osoby


Biseptil Slunce, orbis 0°43´
Trigon Měsíc, orbis 1°35´
Binovil Merkur, orbis 0°19´
Bikvintil Venuše, orbis 0°07´
Polosextil Mars, orbis 1°30´
Sextil Jupiter, orbis 1°39´
Semikvadratura Saturn, orbis 0°14´
Kvadratura Uran, orbis 1°14´
Semikvadratura Vzest. uzel, orbis 0°36´
Seskvikvadrát Sest. uzel, orbis 0°36´

Paralely a kontraparalely

Deklinační kontraparalela Měsíc, orbis 0°28´
Deklinační kontraparalela Uran, orbis 0°59´

Aspekty vzestupného uzlu 2. osoby s planetami 1. osoby


Triseptil Slunce, orbis 0°30´
Seskvikvadrát Merkur, orbis 1°26´
Novil Uran, orbis 1°59´
Sextil Neptun, orbis 1°26´
Konjunkce Pluto, orbis 0°16´
Binovil Sest. uzel, orbis 1°09´


Aspekty sestupného uzlu 2. osoby s planetami 1. osoby


Semikvadratura Merkur, orbis 1°26´
Triseptil Mars, orbis 1°15´
Bikvintil Uran, orbis 2°00´
Trigon Neptun, orbis 1°26´
Opozice Pluto, orbis 0°16´
Binovil Vzest. uzel, orbis 1°09´


Aspekty I 2. osoby s planetami 1. osoby


Kvartinovil Merkur, orbis 0°12´


Aspekty III 2. osoby s planetami 1. osoby


Konjunkce Venuše, orbis 0°18´
Triseptil Jupiter, orbis 0°09´


Aspekty IV 2. osoby s planetami 1. osoby


Polosextil Venuše, orbis 0°02´


Aspekty IX 2. osoby s planetami 1. osoby


Opozice Venuše, orbis 0°18´


Aspekty X 2. osoby s planetami 1. osoby


Kvinkunx Venuše, orbis 0°02´


Aspekty XI 2. osoby s planetami 1. osoby


Undecil Měsíc, orbis 0°10´